Woningbouwplannen Wilgendaal

<<

De afgelopen jaren is er flink gebouwd in Wilgendaal en dat werd ook hoog tijd. Reuvers Bouw en Ontwikkeling heeft in fase 1 een twintig-tal prachtige woningen gebouwd, waaronder geschakelde woningen, tweekappers en vrijstaande woningen. Daarnaast heeft de startersvereniging ook een serie geschakelde starterswoningen gebouwd. Het geheel begint al een gezellig dorps buurtje te worden met zijn inrichting en beukenhagen. De meeste huizen zijn al bewoond, slechts een enkele woning is nog niet verkocht en er zijn nog enkele zelfbouwkavels voorhanden.
Uit de media vernemen we dat de woningmarkt langzaam begint aan te trekken. Wat zijn de verdere plannen van de gemeente om fase 2 in te gaan vullen om op deze ontwikkeling te anticiperen? Ook zouden er aan het Gepkespad 14 levensloopbestendige woningen gebouwd worden op drie terpen in de wadi. Hoe staat het daarmee?
De komende vergadering van Dorpsraad Herpen staat in het teken van de woningbouw in ons dorpengebied. De gemeente geeft een toelichting op haar plannen in Wilgendaal. Ook Mooiland Maasland zal aanwezig zijn om haar bouw- en onderhoudsactiviteiten voor Herpen en Overlangel toe te lichten.
Tevens zal op deze vergadering de wijkagent aanwezig zijn. Hij zal ingaan op de recente inbraakgolf in Herpen en op de overlast tijdens de jaarwisseling.
De vergadering wordt gehouden op dinsdag 18 februari a.s. en begint om 20.00 uur in Dorpshuis 't Slotje in Herpen.