Zorgcooperatie Land van Herpen

<<
Tijdens een druk bezochte informatieavond in het Slotje op 3 december jl. bleek dat veel ouderen zich zorgen maken over de toekomstige veranderingen in de zorg. Verzorgingshuizen worden opgeheven, de gemeenten krijgen meer zorgtaken maar minder geld en tegelijk wil de overheid dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Dit zal niet gaan zonder dat familie en buren een grotere rol gaan spelen en de helpende hand bieden bij praktische of tijdelijke problemen.

De Dorpsraad Herpen en de KBO hebben daarom het initiatief genomen om een zorgcoöperatie op te richten. Onder het motto: 'VOOR U, DOOR U', mensen die hulp nodig hebben en mensen die anderen willen helpen bij elkaar brengen. Het doel is om zo iedereen in de gelegenheid te stellen zo lang als mogelijk in eigen dorp te blijven wonen. Er is een werkbestuur opgericht die de afgelopen maanden hard gewerkt heeft om de zorgcoöperatie op 1 mei a.s. van start te kunnen laten gaan. Er is een grootschalige enquête uitgezet onder alle inwoners van Herpen, Koolwijk, Overlangel, Neerloon en Keent. Deze enquête moet inzicht geven in de vraag, aan welke ondersteuning de inwoners het meeste behoefte hebben.

Op dinsdag 15 april wordt er om 20.00 uur in Dorpshuis 't Slotje weer een Thema-avond gehouden waarin het werkbestuur uitleg geeft over de voortgang van hun werk. Er zijn inleidingen, de opzet van de zorgcoöperatie wordt toegelicht, er is uitleg over de verschillende 'zorg'-kringen en de resultaten van de enquête worden bekend gemaakt. Aansluitend is er een discussieronde over de invulling van de verschillende 'zorg'-kringen en kunnen vragen gesteld worden aan het werkbestuur.
Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp is van harte welkom in Dorpshuis 't Slotje, Schoolstraat 2 in Herpen.