Dorpsraad Herpen tegen sluiting consultatiebureau

<<

Op 9 september j.l. tijdens de openbare vergadering van Dorpsraad Herpen heeft Wethouder Hoeksema het voorgenomen besluit kenbaar gemaakt om het consultatiebureau in Herpen te gaan sluiten. Hij vertelde dat daaraan drie argumenten ten grondslag lagen. Er zouden in Herpen dit jaar te weinig baby's en peuters zijn, de huisvesting van het consultatiebureau zou niet aan alle eisen voldoen en de gemeente Oss moet een bijdrage leveren aan de bezuinigingsopdracht aan de GGD.
Uit de statistische gegevens van de gemeente Oss blijkt echter duidelijk dat het aantal inwoners in Herpen en Overlangel in de leeftijdsgroep 0 – 3 jaar in de jaren 2010-2014 stabiel is op 24 inwoners per leeftijdsjaar. Met o.a. de komst van Wilgendaal worden de komende jaren 27 woningen per jaar bijgebouwd, waaruit verwacht mag worden dat het aantal baby's en peuters de komende jaren alleen maar zal stijgen.
Dezelfde argumenten over het niet aan de eisen voldoen van de huisvesting speelden destijds in 2006 ook al. Toen was er ook het voornemen om het consultatiebureau te gaan sluiten. Blijkbaar waren deze argumenten toen niet zwaarwegend genoeg want het besluit is toen ook teruggedraaid. Daarna heeft het bureau nog acht jaar gefunctioneerd. Veel van de genoemde tekortkomen waren met de juiste instelling eenvoudig op te lossen, maar blijkbaar is de noodzaak daarvoor in de acht jaren ook niet hoog geweest.
Het enige argument dat overblijft is het algemene argument dat de gemeente Oss moet bezuinigen op het “GGD-budget”. De dorpsraad vindt het uitermate onredelijk om deze bezuiniging dan alleen op Herpen af te wentelen. Zij dringt bij het college erop aan om deze bezuiniging eerlijk te verdelen over alle consultatiebureaus in de gemeente Oss.
Al vele jaren is de huisartsenpraktijk Herpen bezig om een gezondheidscentrum van de grond te krijgen in samenwerking met het Dienstencentrum Maasland. De dorpsraad zou graag gezien hebben dat de gemeente daarin een stimulerende rol zou spelen. Tot nu toe heeft het tot stand komen van dit centrum door allerlei (vaak externe) omstandigheden nog niet tot resultaten geleidt. Om die reden is er de laatste jaren vanzelfsprekend ook weinig aandacht besteedt aan de accommodatie. Het zou dan ook zeer teleurstellend zijn als dit ook nog gevolgd zou worden door de sluiting van het consultatiebureau in Herpen. Zo wordt al bij voorbaat een van de fundamenten van een nieuw gezondheidscentrum ondermijnd en wordt de ambitie om een dergelijk centrum van de grond te krijgen teniet gedaan.
Met het oprichten van de Zorgcoöperatie heeft Herpen laten zien welk belang ze hecht aan goede zorg en welzijn binnen haar gemeenschap. Met dit voornemen tot sluiten van het consultatiebureau laat de gemeente Oss zien welke keuzes zij daarin wil maken.