Aanmelden communicanten Herpen 2015

<<
Op zondag 31 mei 2015 wordt in Herpen de 1e communie gevierd.
Indien u in Herpen woont, uw kind niet op de basisschool 't Schrijverke in Herpen zit en u wilt graag dat uw kind de communie doet dan dient u zich voor 5 november op te geven
bij Anne-Mieke Geerts e-mailadres annemiekegeerts@kpnplanet.nl
Ook kunt u met haar telefonisch contact opnemen voor verdere informatie. (Telefoonnummer Anne-Mieke Geerts 0486-437895)
De eerste ouderavond is gepland op woensdag 19 november 2014 om 20.30 uur op basisschool 't Schrijverke.