Intocht Sinterklaas

<<
Op zondag 23 november 2014 komt Sint Nicolaas met zijn zwarte pieten
naar Herpen toe.
Sint Nicolaas zal om 14.30 uur aankomen bij de Huisartsen praktijk in Herpen.
Jullie zijn er dan toch ook !!
Van uit de huisartsen praktijk gaat de Sint onder begeleiding van muziekvereniging
Sint Hubertus de onderstaande route afleggen:

St. Sebastianusstraat – Waterstraat – Kloosterstraat – Kerkpad – Neerveld - Runstuk
Kapelakker – Broekstraat - Kruispunt oversteken naar de Kruisstraat – Burgstraat –
Schoolstraat – Aldesteijnstraat – H. van Cuijkstraat – Molenstraat – Kiosk - Dorpshuis 't slotje.

Aan de bewoners langs de route willen we vragen om de vlag uit te hangen.

Rond 15:00 uur zal onze Herpse burgemeester op de Kiosk Sint en zijn gevolg welkom heten in ons dorp.
Aansluitend zal het feest worden voortgezet in 't Slotje voor alle kinderen uit Herpen en de Koolwijk
van af 0 jaar tot en met groep 4 van de basisschool.

De kleurplaten worden op school , peuterspeelzaal en kinderdagverblijf uitgedeeld. Voor de kinderen uit
Herpen en de Koolwijk die niet in Herpen op school of kinderdagverblijf zitten mogen zelf een mooie
kleurplaat in kleuren. De kleurplaten kunnen voorzien van naam en leeftijd van af 17 november tot en
met 22 november 2014 ingeleverd worden bij de Plus supermarkt in Herpen. Daar staat een bus waar de
kleurplaten in kunnen.

De kinderen hebben op de peuterspeelzaal of op school allemaal een ketting gemaakt.
Deze graag om hangen zodat de pieten weten wie er wel en wie er niet in aanmerking komen
voor een cadeautje. Heb je geen ketting om dan kan het zijn dat de pieten voor jou
geen cadeautje bij zich hebben. De baby's, kinderen van een kinderdag verblijf en kinderen tot en met
groep 4 die niet in herpen op school zitten die kunnen een ketting afhalen bij binnen komst
van 't slotje. Zij kunnen zich melden links voor bij het podium.

Het belooft ook dit jaar weer een geweldig feest te worden.
Allemaal tot ziens bij de intocht van onze Sint Nicolaas op zondag 23 november 2014.

De huis-aan-huis collecte, om de intocht en het feest voor de kinderen te kunnen bekostigen, wordt
gehouden in de week van 10 november 2014 tot en met 15 november 2014. (alvast dank voor uw gulle gave)