Jaarvergadering Zorgcoöperatie 'Land van Herpen'

<<
Dat de zorgcoöperatie 'Land van Herpen' leeft en een warm hart wordt toegedragen, bleek wel uit de grote opkomst van leden en vrijwilligers tijdens de eerste algemene jaarvergadering van deze coöperatie. Afgelopen zaterdag 17 januari werd deze gehouden in dienstencentrum Maasland en gevolgd door geanimeerd praat-mee-diner.
Tijdens de vergadering werd door de leden het werkbestuur, dat sinds de oprichting de regie van de coöperatie gevoerd heeft, bij acclamatie officieel tot bestuur gekozen.
In het enthousiast gebrachte jaarverslag, blikte secretaris Linda Roozen vervolgens terug op wat de organisatie in haar korte bestaan zoal gedaan en bereikt had. Op deze indrukwekkende lijst met o.a. de opening van de ontmoetingsruimten in Herpen en Overlangel, de samenwerking met gemeente, zorginstellingen, het overleg met diverse diensten en organisaties, konden natuurlijk ook de eigen dienstenkringen van Vervoer en Klussen niet ontbreken.
Ook de plannen voor de toekomst kwamen voor het voetlicht. Zo zal binnenkort de coöperatie naar het Slotje verhuizen waar zij permanent over een eigen ruimte kan beschikken van waaruit zij meer activiteiten wil ontplooien. Vol trots werd vermeld dat de coöperatie op dit moment zo'n 300 leden telt en meer dan 100 vrijwilligers maar dat nieuwe leden altijd van harte welkom zijn.
Uit het jaarverslag door penningmeester Cas Mooijman, bleek dat de organisatie financieel gezond is en de begroting voor 2015 gestoeld op haalbare doelen.
Na het formele deel van de avond nodigde voorzitter Theo de Hosson de aanwezigen vervolgens uit voor het diner. Hij verenigde hier het nuttige met het aangename door van een ieder te vragen tijdens de gangen na te denken over hoe de zorgcoöperatie zich nog kan verbeteren of uitbreiden. Dit leverde voor het bestuur een aantal zeer creatieve en ook bruikbare ideeën op.
Iedereen was over het diner en de invulling van de avond zeer te spreken en de roep om herhaling werd dan ook veelvuldig gehoord.