Openbare vergadering Dorpsraad Herpen

<<
Op dinsdag 10 februari a.s. vindt er weer een openbare vergadering plaats van Dorpsraad Herpen.
Een nieuwe Dorpsraad met zes kersverse leden. De afgelopen periode heeft de Dorpsraad zich ingelezen en is de overdracht met de oude Dorpsraad geweest. We hebben er zin in om aan onze taak te beginnen.
Tijdens de vergadering zullen wij ons voorstellen en aangeven hoe wij de taken hebben verdeeld. Daarnaast zullen wij de bewoners bijpraten over de prioriteiten voor de komende tijd. Ook de nieuwe aandachtswethouder Gé Wagemakers stelt zich voor. En de partners van de Dorpsraad en hun taken worden uitgelegd.
Afgelopen januari is de afvalinzameling door de gemeente Oss op een andere manier georganiseerd. Het betreft een pilot voor een half jaar. Vanuit de gemeente zal iemand aanwezig zijn om het beleid toe te lichten en er is ruimte voor de bewoners om vragen te stellen en tips te geven.
Kortom een gevarieerde agenda, die uitnodigt tot discussie en het bijwonen van de vergadering zeker de moeite waard maakt. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Dorpshuis 't Slotje, Schoolstraat 2 in Herpen.