Koninklijke onderscheidingen

<<

Ter gelegenheid van Koningsdag ontvingen vijf inwoners van Ravenstein, Herpen en Overlangel vrijdagochtend een koninklijke onderscheiding. De betrokken personen kregen een lintje van burgemeester Wobine Buijs omdat zij zich 'verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap en/of de maatschappij. Een overzicht van de gedecoreerden uit Herpen en Overlangel:

Arnold van Brakel - Herpen
Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten :
- Lid en penningmeester van muziekvereniging St. Hubertus.
- Lid van de medezeggenschapsraad van basisschool 't Schrijverke.
- Vrijwilliger bij voetbalvereniging Herpinia in Herpen. Leider geweest vanhet eerste 1e elftal, daarnaast is hij actief geweest als wedstrijdsecretaris, grensrechter en leider van het dameselftal
- Voorzitter van dorpshuis 't Slotje in Oss. Stuurt vrijwilliges aan. Daarnaast zorgt hij voor de bestellingen, maakt afspraken met huurders, regelt zaken voor het vieren van jubilea en feesten en regelt de financiële zaken. Zet zich ook in voor jaarlijks terugkerenden evenementen zoals het jeugdcarnaval en de intocht van Sinterklaas.
- Vrijwilliger bij het RIGOM in Oss. Hij zet zich in voor het welzijn van Ouderen.
- Bestuurslid van het smartlappenkoor 'De gezellige noten'.

Herman Voet - Overlangel
Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten :
- Medeoprichter, voorzitter, penningmeester en vrijwilliger bij biljartvereniging OBV'72.
- Vrijwilliger en voorzitter bij voetbalvereniging O.K.S.V. Is lid van het organisatiecomité van de jaarlijkse rommelmarkt. Daarnaast actief als beheerder van het clubhuis waarvoor hij onder andere de inkoop verzorgt.
- Oprichter en organisator van de Stichting Zomerfeesten Overlangel. De stichting organiseert een grote zomermarkt (300 kramen) in Overlangel. De stichting organiseert de markt om de clubkassen van de plaatselijke (sport-)verenigingen te spekken. Betrokkere organiseert de markt en stuurt ruim 100 vrijwilligers aan.