Vrijwilligers gezocht

<<

Dorpshuis 't Slotje is de centrale ontmoetingsplek voor bewoners en verenigingen in Herpen en omgeving. Dorpshuis 't Slotje vormt het kloppend hart van onze dorpen en is van groot belang voor de leefbaarheid.
Het dorpshuis biedt dagelijks onderdak aan meer dan 10 verenigingen en faciliteert en organiseert daarnaast door het jaar heen diverse activiteiten. Het dorpshuis beschikt over 6 verschillende multifunctionele ruimten en de benodigde faciliteiten om dit allemaal mogelijk te maken.
De Stichting Dorpshuis 't Slotje bestuurt en beheert het dorpshuis. De stichting wordt daarin gesteund door een 15-tal vrijwilligers.


Op 20 juni nemen Arnold en Annie van Brakel afscheid als respectievelijk voorzitter/beheerder en vrijwilliger. Ook neemt Bennie Kuijpers afscheid genomen van het bestuur. Inmiddels is een nieuw bestuur aangetreden om de taken over te nemen. Omdat Arnold en Annie heel veel werkzaamheden in 't Slotje verrichtten is het bestuur op zoek naar nieuwe vrijwilligers die een deel van deze werkzaamheden zouden willen oppakken. Met deze extra vrijwilligers zijn we in staat om de belangrijke functie van het dorpshuis te continueren.

We zijn op zoek naar:

• GASTHEREN/GASTVROUWEN.
Gastheren / Gastvrouwen zijn vrijwilligers die één of meerdere dagdelen in de week als aanspreekpunt aanwezig zijn om de aanwezige verenigingen te faciliteren.

• VRIJWILLIGERS IN DE BEDIENING.
Deze vrijwilligers kunnen op oproep gevraagd worden een avond bij een van de activiteiten mee te helpen in de bediening achter de bar of in de keuken.

• VRIJWILLIGERS VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN.
Deze vrijwilligers wordt gevraagd schoonmaak- werkzaamheden uit te voeren in het dorpshuis.


Vrijwilligerswerk in Dorpshuis 't Slotje wordt gewaardeerd. Het laat je betrokkenheid zien bij onze leefgemeenschap, het is een nuttige vrijetijdsbesteding en je houdt er leuke contacten aan over met andere vrijwilligers en bewoners. Daarnaast staat er een wettelijk gemaximaliseerde onkostenvergoeding tegenover.

Heeft u interesse in één van deze taken, dan kunt u dit bekend maken bij het bestuur. We stellen uw hulp zeer op prijs. Alvast bedankt.

Pierre van Halen 06-41618499
Ruud Hoeks 06-53366223