Goede Doelen Week Herpen

<<
Door het jaar heen zijn er maar liefst 26 grote landelijke goede doelen die collecteren. De continue stroom van collectanten die aan de deur komen wekt regelmatig ergernis en soms zelfs wantrouwen. Om dit tegen te gaan ontstaan op steeds meer plekken in ons land initiatieven waarbij organisaties gezamenlijk en gelijktijdig collecteren tijdens een zogeheten Goede Doelen Week. Zo ook in Herpen. Het wordt steeds moeilijker om collectanten te werven en er is veel ergernis over de vele deur-tot-deuracties en de talrijke collectes. Een groot voordeel van het gezamenlijk collecteren is dat er slechts één keer in het jaar wordt gecollecteerd”, zegt Sientje van Hal, voorzitter van de Goede Doelen Week Herpen.
De organisaties die zich bij de Goede Doelen Week Herpen hebben aangesloten zijn ANGO (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie), Brandwondenstichting, Hartstichting, KWF Kankerbestrijding, Longfonds, Nierstichting, Reumafonds en Rode Kruis. Sientje van Hal legt uit hoe het werkt. “In de week voor de collecteweek worden er enveloppen met brieven en invulformulieren rondgebracht op ieder adres in Herpen. Hierop staan alle goede doelen beschreven met daarachter een ruimte waar ingevuld kan worden hoeveel men dat goede doel wil schenken. Men kan ook een bedrag in de envelop doen zonder te vermelden voor wie het bestemd is. Het bedrag wordt dan verdeeld over alle goede doelen. Het is de bedoeling dat het bedrag contant met invulformulier in de envelop wordt gedaan. In de collecteweek worden op 19 en 20 april de met geld gevulde enveloppen opgehaald door de collectanten die zich legitimeren.”