Huisvesten vergunninghouders in Wilgendaal

<<
Op 21 april is er een bijeenkomst geweest vanuit de gemeente om de omwonenden van het Gepkespad te informeren over het plaatsen van 14 tijdelijke woningen voor vergunninghouders en woningzoekenden uit Herpen.
In deze brief en op de bijeenkomst, is door de gemeente aangegeven dat in de volgende vergadering van de Dorpsraad Herpen er voor alle inwoners een presentatie wordt gegeven. Hier is sprake van een misverstand. De Dorpsraad zal dit niet gaan organiseren.
De gemeente gaat op korte termijn een bijeenkomst organiseren voor alle inwoners van Herpen. Hierover zal iedereen nog worden geïnformeerd.