Faillissement ANGO

<<

Faillissement ANGO: Goede Doelen Week Herpen verdeelt opbrengst.
Het was even schrikken geblazen toen er vol verbazing in een weekblad werd gelezen dat de ANGO (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie) failliet was verklaard.
Toen de Goede Doelen Week Herpen werd georganiseerd was men hiervan niet op de hoogte, zodat de ANGO werd opgenomen in de 8 goede doelen waarvoor werd gecollecteerd.
Het mooie bedrag van 740,00 euro werd overgemaakt naar de bankrekening van de ANGO.
Omdat dit bedrag na het uitspreken van het faillissement was binnengekomen, werd een verzoek van De Goede Doelen Week Herpen aan de curator gericht om het bedrag terug te storten, hetgeen ook is gebeurd.
Na overleg binnen de werkgroep is besloten om het bedrag van 740,00 euro te verdelen over drie organisatie in Herpen die met de doelgroep “mensen met beperking”werken, te weten Ons Klupke, Hulphond en Bloesem. Op deze manier komt het door de inwoners van Herpen gegeven bedrag aan de ANGO terecht bij de doelgroep.
In 2017 zal de Goede Doelen Week Herpen de ANGO dus niet meer opnemen in de collecte.