Arnold Siebers erelid Herpinia

<<

Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie op 1 januari is Arnold Siebers gehuldigd als erelid van voetbalvereniging Herpinia. Op de jaarvergadering van 22 november was Arnold al benoemd tot erelid.

Ook binnen het kader van Herpinia is Siebers zeer actief geweest, gaf de preses aan. Vanaf 1984 tot 2001 een zeer secuur penningmeester binnen ons hoofdbestuur: dit gecombineerd met de beheerscommissie van het clubhuis. Meer dan 10 jaar zitting gehad in de redactie van de Herpiniaan, trainer van de A-junioren, trainer van E-pupillen, leider A-junioren, de lagere elftallen.

Arnold Siebers, die van de KNVB de zilveren speld ontving voor zijn vele verdiensten, beleefde ook als speler grote successen met Herpinia