Openbare dorpsraadvergadering Herpen in het teken van duurzaamheid en wonen

<<

Duurzaamheid en energiebesparing is HET onderwerp van deze tijd. Landelijk is duurzaamheid aan de orde van de dag, maar ook lokaal. Dorpsraad Herpen wil een bijdrage leveren door Buurkracht in Herpen te presenteren. De organisatie Buurkracht brengt inwoners van buurten bij elkaar om samen aan de slag te gaan met energiebesparing. Want samen is dat een stuk gemakkelijker. Bovendien kun je samen vaak inkoopvoordeel krijgen, waardoor de inwoners goedkoper uit zijn.

Ook het thema wonen staat op de agenda. Wat gaat Mooiland aan de huurwoningen doen in 2017 en wat verder aan duurzaamheid. Ook maakt de Dorpsraad afspraken met de gemeente over wonen. Welke onderwerpen zijn belangrijk in de toekomst op het gebied van wonen en zorg in Herpen en Overlangel.

Ook de voorzieningenkaart Herpen/Overlangel staat op de agenda en u wordt bijgepraat over een aantal lopende zaken. Kom meepraten dinsdag 18 april op de openbare dorpsraadvergadering.