Openbare vergadering Dorpsraad Herpen

<<

Op dinsdag 13 juni is er een openbare dorpsraadsvergadering om 20:00 uur in dorpshuis t Slotje in Herpen.

 Op de agenda staat een presentatie van de Adviesraad Sociaal Domein Oss. De adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan in de gemeente Oss. De adviesraad adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over zorg en sociale voorzieningen. Andere onderwerpen zijn maatschappelijke ondersteuning, werk, inkomen, schuldhulpverlening en toegankelijkheid voor inwoners van alle leeftijden.

 “Iedereen verdient een tweede kans, na een hartprobleem, in welke orde dan ook” is de missie van Hart voor Oss. Hart voor Oss geeft een presentatie over AED’s, de AED drone, HartslagNu met EHBO apps e.d.

 De reconstructie van de Rogstraat is onlangs afgerond en geëvalueerd. Signalen en opmerkingen van u en uit het inloopspreekuur zijn meegenomen in de evaluatie. Ook de voorzieningenkaart Herpen staat op de agenda.

 

 Kom meepraten dinsdag 13 juni tijdens de openbare dorpsraadvergadering.