Dorpsraad Ravenstein vergadert over centrum en Sociaal Domein

<<

Tijdens de openbare vergadering van de dorpsraad Ravenstein op dinsdag 27 juni, zal Ron Berben, gebiedsbeheerder gemeente Oss, iets vertellen over de aanpassingen van de Kasteelsepoort en het aanleggen van een trap.

Verder geeft de adviesraad Sociaal Domein Oss een presentatie. De adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van B&W gevraagd en ongevraagd adviseert over zorg en sociale voorzieningen.
Hart voor Oss geeft een presentatie over AED’s, de AED-drone en HartslagNu met EHBO-apps. Hun missie is: “Iedereen verdient een tweede kans, na een hartprobleem, in welke orde dan ook” .

 

De dorpsraadvergadering begint om 20 uur en vindt plaats in het Raadhuis aan de St. Luciastraat 1 in Ravenstein. De volledige agenda staat op www.dorpsraadravenstein.nl.