Inzameling goederen voor Zagreb

<<

In Herpen worden zaterdag 14 oktober weer kleding en hulpgoederen ingezameld voor Zagreb. Die dag staat er een grote vrachtwagen klaar bij de kerk aan de Rogstraat om gevuld te worden. Dit gebeurt op initiatief van een Herpense werkgroep voor Caritas Zagreb en de stichting ‘Vraag en Aanbod Internationaal’. Tussen 10 en 15 uur kan iedereen er zijn spullen brengen.

Beddengoed en schoeisel, keukenspullen, rijwielen, kinderfietsjes, rolstoelen, rollators, krukken en andere hulpmiddelen, naaimachines en ambachtsgereedschap, alles is welkom. In de werkplaats van Vraag en Aanbod Internationaal in Uden worden deze goederen gebruiksklaar gemaakt. Bijdragen in de transportkosten kunnen worden afgegeven op de pastorie of worden overgemaakt op NL97 RABO 0171 5279 68 van de Paulusparochie in Uden onder vermelding van ‘transportkosten Zagreb’.