Rondje Keent en herfst

<<

Brabants Landschap houdt zondag 8 oktober weer een struintocht door natuurgebied Keent. Onderweg is er vooral aandacht voor de natuur, de ingetreden herfst en het oerrundproject van stichting Taurus. Rondje Keent begint om 10 uur in het infopunt aan de Zuijdenhoutstraat 2. Hier is ruimte om te parkeren. Deelname is gratis. Na afloop is er koffie, thee of chocolademelk in het infopunt. Aanmelden is niet nodig.In het natuurgebied van de oude Maasbocht in Keent vindt iets bijzonders plaats. Waterberging en natuurontwikkeling gaan hand in hand. Sinds enkele jaren probeert men ook hier het imposante Europese oerrund terug te brengen in de natuur. Door kruising en selectie met oude runderrassen uit Europa worden stappen gezet op weg naar het oerrund, de Tauros. Deze was de voorouder van alle koeien in Europa.

Uitleg
Vrijwilligers van het Brabants Landschap organiseren de maandelijkse struintocht door het natuurgebied. De gids geeft uitleg over het gebied en er is ook volop aandacht voor het oerrund en de nieuwe natuur in Keent. De runderen en Exmoorpony's zorgen er voor dat het gebied open blijft om water uit de Maas te kunnen bergen bij een hoogwaterstand en nieuwe natuur een kans te geven.

Brabants Landschap
De provincie Noord-Brabant, met haar diversiteit aan landschappen, is het thuis van vele vrij levende planten- en diersoorten. Dit komt onder meer doordat Brabants Landschap ruim 17.000 hectare bos, heide, ven, zandverstuiving, beek- en rivierdalen, landgoederen, boerderijen, forten en kastelen met zorg beheert. Daarnaast zet Brabants Landschap zich in voor behoud, herstel en ontwikkeling van de biodiversiteit buiten de beschermde natuurgebieden. Een groot netwerk van enthousiaste vrijwilligers helpt mee met de bescherming van weide- en akkervogels, uilen, amfibieën en vleermuizen. Dit kost veel geld. Voor 1,25 euro per maand helpen mensen al om onze waardevolle natuur te beschermen. Voor meer informatie zie www.brabantslandschap.nl

Informatie
Voor vragen over het Rondje Keent kan men contact opnemen met René van den Heuvel, coördinator infopunt Keent via 06-57018301 of ramvdheuvel@home.nl