Gemengd Koor Herpen bestaat 50 jaar

<<

Op zaterdag 25 november viert het Gemengd Koor haar 50-jarig jubileum.

Iedereen wordt uitgenodigd om de jubileummis bij te wonen, die op zaterdag 25 november om 17.30 uur wordt opgedragen in de St.Sebastianuskerk in Herpen. Pastoor Raaphorst is de voorganger en hij wordt geassisteerd door oud-pastoor Driever

Dirigent en organist Gerard Bierman heeft voor deze viering een aantal nieuwe liederen ingestudeerd.

Een bijzondere huldiging zal tijdens de viering plaatsvinden: Betsie Pelders is koorlid vanaf de oprichting van het koor, een hele prestatie. Zij zal van de Gregoriusvereniging een gouden speld met oorkonde ontvangen.

Na afloop van de viering gaan de koorleden en partners het feest voortzetten en Betsie in 't zonnetje zetten.