Openbare vergadering Dorpsraad Herpen

<<

De Dorpsraad Herpen vergadert op dinsdag  14 november om 20.00 uur in Dorpshuis 't Slotje te Herpen en nodigt u hier graag voor uit. 

 

Er zal worden onder andere worden ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot de Voorzieningenkaart.