Openbare vergadering Dorpsraad Herpen

<<

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van Dorpsraad Herpen

Datum : dinsdag, 30 januari 2018

Aanvang : 20.00 uur

Locatie : ’t Slotje, Schoolstraat 2, Herpen

Agenda

1. Opening en welkom.

2. Vaststellen verslag openbare vergadering dinsdag 14 november 2017.

3. Info over lopende zaken:

• Schoollocatie: korte terugblik

• Oproep nieuwe dorpsraadsleden

4. Korte Mededelingen

- Bomen dunnen of vellen Runstuk

- Voortgang bosomvorming Herperduin

- Inloopspreekuur

- Politie (cijfers van 2017 wat betreft criminaliteit etc)

- Ingekomen en uitgaande stukken

5. Subsidieaanvragen

- GOW markt in het Slotje (gezondheid, ontmoeten en welzijn)

- Goede Doelen Week Overlangel

- Hord Fest Ravenstein

NA DEZE KORTE AGENDAPUNTEN 1 T/M 5 ZAL DE AVOND IN HET TEKEN STAAN VAN:

6. Grote inspraakavond voor alle Herpenaren over het Slotje inzake het

ontmoeten in Herpen.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.