Project Meanderende Maas

<<

Eerste werkplaats succesvol van start
Op vrijdag 19 januari kwamen in Megen zo’n 50 bewoners en ondernemers bij elkaar op de eerste werkplaats van Meanderende Maas. Na een kennismaking met elkaar en met het project, gingen de deelnemers aan de slag. In kleine groepjes gingen ze met elkaar in gesprek over wat ze in het projectgebied willen behouden en over wat ze juist willen veranderen. De discussie ging ook over hoe ze het gebied zien in de verre toekomst. Leden van het klankbord waren er ook bij aanwezig. Zij keken mee of het proces van de werkplaatsen goed verliep.

Zes werkplaatsen
De werkplaatsen zijn een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces bij Meanderende Maas. De uitkomsten worden verwerkt in de pakketten van maatregelen die het gebied veiliger en aantrekkelijker maken. Tot aan de zomer worden er zes werkplaatsen georganiseerd, met telkens dezelfde groep deelnemers. Eind dit jaar worden de beste pakketten aan maatregelen vastgesteld. Dit worden de ‘kansrijke alternatieven’ genoemd. Deze presenteren we tijdens openbare informatieavonden. We houden u hiervan uiteraard op de hoogte.
Bijna hele dijk tussen Ravenstein en Lith wordt aangepakt
Het overgrote deel van de dijk tussen Ravenstein en Lith moet worden verbeterd. De dijk is het afgelopen jaar onderzocht en beoordeeld aan de hand van de nieuwe veiligheidsnormen. Daaruit blijkt, dat de dijk voor 2050 vrijwel overal hoger moet worden en op veel plekken ook beter beschermd moet worden tegen instabiliteit en piping.
Prioriteit
Vanaf 1 januari 2017 is een nieuwe wet van kracht waarin de eisen aan waterveiligheid zijn vastgesteld voor het beschermen van mensen en economie in het gebied achter de dijken. Het verbeteren van de waterveiligheid in het Brabantse deel tussen Ravenstein en Lith heeft prioriteit gekregen, ten opzichte van het Gelderse deel. Beide gebieden moeten voldoen aan de wettelijke landelijke basisveiligheid die voor heel Nederland geldt. De Brabantse regio heeft echter meer inwoners en een hogere economische waarde. Bij een dijkdoorbraak stromen ook grote delen van ’s-Hertogenbosch en omgeving over. Daarom is de waterveiligheidsnorm hier hoger.
Sterkere dijk, lager waterpeil, aantrekkelijker gebied
Het projectteam Meanderende Maas gaat dit jaar onderzoeken wat de beste mogelijkheden zijn om de dijk sterker te maken en te verhogen. Daarbij kijken we ook naar manieren om het maximale waterpeil in de Maas te verlagen, bijvoorbeeld door rivierverruiming. Tegelijkertijd onderzoeken we op welke manieren het gebied aantrekkelijker gemaakt kan worden. Hiervoor overleggen we met specialisten en werken we samen met bewoners, ondernemers en recreanten uit het gebied, bijvoorbeeld tijdens de werkplaatsen.
Kansrijke alternatieven
Dit jaar gaan we onderzoeken wat de beste combinaties zijn tussen oplossingen voor de dijk, verlagen van rivierpeil en een aantrekkelijker gebied. Dit noemen we kansrijke alternatieven. Eind 2018 zullen we deze kansrijke alternatieven aan u presenteren

Vragen of zorgen over Meanderende Maas? Kom naar de inloopmomenten!

 

Vanaf februari starten de inloopmomenten van Meanderende Maas. U kunt tijdens deze momenten terecht met al uw vragen, ideeën of zorgen over het project. De inloopmomenten vinden op woensdagen en vrijdagen plaats, op verschillende plaatsen in het projectgebied. De omgevingsmanagers Anne Zaadnoordijk, Paul Dano en Tim Smit zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.