Natuurwandeling in natuurgebied Keent

<<

Brabants Landschap houdt zondag 25 februari in natuurgebied Keent een wandeling met als thema 'Water, vriend of vijand?'. De wandeling met natuurgidsen en een deskundige van waterschap Aa en Maas begint om 10 uur in het infopunt van Brabants Landschap aan de Zuijdenhoutstraat 2 in Keent. Onderweg is er vooral aandacht voor de dijken, rivierverruiming, waterberging, hoge waterstanden en andere zaken die met het oppervlakte- en grondwater te maken hebben. Natuurlijk komen natuurontwikkeling, waternatuur en de begrazing door grote grazers aan de orde.

De excursie met gidsen gaat vooral over onverharde paden en dijken in en om natuurgebied Keent. Vaak ook over paadjes die zijn gemaakt door de Exmoorpony’s en Taurosrunderen in het natuurgebied. Start is om 10 uur bij het infopunt en zijn rond 12.30 uur terug. Parkeren kan gratis op het terrein van het infopunt en deelname is ook gratis. Na afloop is er koffie, thee of chocolademelk in het infopunt. Aanmelden is niet nodig.

Hand in hand
In het natuurgebied van de oude Maasbocht in Keent vindt iets bijzonders plaats. Waterberging en natuurontwikkeling gaan hand in hand. Sinds enkele jaren probeert men ook hier het imposante Europese oerrund terug te brengen in de natuur. Door kruising en selectie met oude runderrassen uit Europa worden stappen gezet op weg naar het oerrund, de Tauros. Deze was de voorouder van alle koeien in Europa. De runderen zorgen samen met de Exmoorpony's ervoor dat het gebied open blijft om water uit de Maas te kunnen bergen bij een hoogwaterstand en nieuwe natuur een kans te geven.

Voor vragen over deze wandeling kan men contact opnemen met René van den Heuvel, coördinator infopunt Keent, 06-57018301 of info.keent@gmail.com.