Aandacht voor een schone Maas tijdens Landelijke Opschoondag

<<

Zwerfafval zorgt voor watervervuiling in de Maas. Plastic is het grootste probleem. Dit drijft via waterkanten, sloten en kanalen naar de Maas en vervolgens naar de zee. Daar doen we op 24 maart iets aan tijdens de Landelijke Opschoondag.

 

Opruimacties rond de Maas

In maart en april ligt er, na een hoogwaterperiode, veel zwerfafval langs de oevers van de Maas.

Wanneer dit afval in het water terecht komt drijft het naar zee en veroorzaakt het de bekende plastic soep. Op 24 maart, tijdens de Landelijke Opschoondag, ruimen we op verschillende plekken langs en op de Maas zwerfafval op. Natuurmonumenten in de Hemelrijksewaard en Stichting Landschapsbeheer Oss zetten boten in.

 

Opruimlocaties zijn:

      Kesselsewaard

      Osse Havengebied

      Hemelrijksewaard (Lithse Ham en Keent)

      Deelenkanaal

      Locaties bij de brug in Macharen

 

Meer informatie en aanmelden

Helpt u mee tijdens de Landelijke Opschoondag? Aanmelden kan via www.landschapsbeheer-oss.nl. Op deze website staat ook meer informatie over opruimlocaties en huur van materialen.