Inzameling goederen in Herpen

<<

Op zaterdag 7 april staat er, zoals ieder half jaar, nabij de kerk in Herpen aan de Rogstraat weer een grote vrachtwagen die gevuld kan worden met kleding en hulpgoederen. Een Herpense werkgroep houdt dan speciaal voor Caritas Zagreb en de stichting ‘Vraag en Aanbod Internationaal’ een inzameling. Tussen 10 en 15 uur kan iedereen er zijn spullen brengen.

 

Beddengoed en schoeisel, keukenspullen, rijwielen, kinderfietsjes, rolstoelen, rollators , krukken en andere hulpmiddelen, naaimachines en ambachtsgereedschap, alles is welkom. In de werkplaats van Vraag en Aanbod Internationaal in Uden worden deze goederen gebruiksklaar gemaakt. Bijdragen in de transportkosten kunnen worden afgegeven op de pastorie nabij de kerk of worden overgemaakt op NL83 RABO 01220.68.114 van de Paulusparochie in Uden onder vermelding van ‘transportkosten Zagreb’.