Openbare vergadering Dorpsraad Herpen

<<

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van Dorpsraad Herpen

 

Datum          : dinsdag, 26 juni 2018

Aanvang       : 20.00 uur

Locatie                  : ’t Slotje, Schoolstraat 2, Herpen

 

Agenda

 

1.    Opening en welkom.

2.    Vaststellen verslag openbare vergadering dinsdag 13 maart 2018.

3.    Voorstellingsronde van alle Dorpsraadleden en hun portefeuilles met de daaraan gekoppelde activiteiten

4.    Informatie over Wijk en Dorpsraden

5.    Participatie dorpsraad in ontwikkelingen Maashorst/Herperduin (Piet)

6.    Mededelingen

-          Schoollokatiekeuze

-          Allard van Herpenplein

-          Nieuwe coalitie (optioneel)

-          Woningbouw

-          Politie

-          Gebiedsbeheer

-          Ingekomen en uitgaande stukken

7.    Subsidieaanvragen.

8.    Rondvraag.

9.    Sluiting.