Jaarlijkse Rochusprocessie in Deursen

<<

In het dorpje Deursen wordt jaarlijks de St.-Rochus-processie gehouden. Dit maal op zondag 19 augustus. Inwoners van Over d'n Dam, maar ook gelovigen uit andere plaatsen, zijn dan om 11 uur van harte welkom bij de heilige mis in de St. Vincentiuskerk. Pastoor H. Spiertz van de parochie H. Johannus de Doper gaat voor. Tijdens de plechtigheid verzorgt het kerkkoor van Ravenstein de liederen en verleent muziekgezelschap OBK uit Ravenstein muzikale ondersteuning.

Na afloop van de mis trekken de pelgrims, vooraf gegaan door de voorganger en misdienaars, vaandeldragers en muzikanten, in processie naar het Rochus-kapelletje aan de Rondestraat in Deursen. Daar wordt geheel volgens de traditie gebeden en gezongen ter ere van de Heilige Rochus, die heel vroeger naam maakte als de bestrijder en genezer van besmettelijke ziektes. Onder meer het Rochus-lied wordt ten gehore gebracht en de processiegangers kunnen een bloemetje leggen in de kapel en indien gewenst een kaarsje opsteken. Kortom: een moment van bezinning, gebed, van rust of gewoon genieten van datgene dat gebeurt in de fraaie omgeving. Ook zal dit jaar de reliek van St. Rochus, beschikbaar gesteld door het Museum voor Religieuze Kunsten uit Uden, in Deursen op de processiedag aanwezig zijn.

 

Na afloop van de processie is er gelegenheid om na te genieten met een kopje koffie met appeltaart of van een drankje. Deze zondag is het dorp opgesierd met talrijke vlaggetjes en de bewoners wordt gevraagd om de vlag uit te steken om de feestelijkheid van deze Rochus-dag extra cachet te geven.