Openbare vergadering Dorpsraad Herpen

<<

De Dorpsraad Herpen vergadert op dinsdag 18 september 2018, aanvang 20.00 uur in Dorpshuis 't Slotje en nodigt u hier graag voor uit. 

Agenda

 

1.    Opening en welkom.

 

2.    Vaststellen verslag openbare vergadering dinsdag 26 juni 2018.

 

3.    Presentatie Zorgcoöperatie.

Waar staat de Zorgcoöperatie voor, voor wie is het en wat gebeurt er allemaal.

Mede om duidelijk te maken dat het niet alleen voor ouderen is die zorg nodig hebben.

 

4.    Presentatie Praktisch alles groen.

De Gemeente Oss organiseert met IVN Natuureducatie 'Praktisch Alles Groen'.

Als men samen met buurtgenoten een idee heeft om de buurt, de wijk of het dorp nóg groener, mooier, leuker, beter en leefbaarder te maken dan wil de gemeente Oss dat graag horen. Boom en droom met buurtgenoten en giet ideeën in een ontwerp. Er is ook een wedstijd aan gekoppeld. Dit alles wordt verteld in deze presentatie.

 

5.    Mededelingen.

-          Korte uiteenzetting van alle lopende zaken

-          Woningbouw

-          Gebiedsbeheer

-          Ingekomen en uitgaande stukken

 

6.    Subsidieaanvragen.

 

7.    Rondvraag.

 

8.    Sluiting.