Inzameling Zagreb in Herpen

<<

Op zaterdag 20 oktober tussen 10 en 15 uur wordt er in de Rogstraat bij de kerk in Herpen een inzameling gehouden voor Caritas Zagreb en de stichting Vraag en Aanbod Internationaal. De ingezamelde spullen worden bij Vraag en Aanbod Internationaal in Uden gebruiksklaar gemaakt. Eventuele bijdragen in transportkosten kunnen worden afgegeven bij de pastorie in Herpen of overgemaakt op IBAN : NL83 RABO 01220.68.114 van de Paulusparochie in Uden onder vermelding van ‘transportkosten Zagreb’.