Mariaconcert in kerk Herpen

<<

Het gemengd koor Herpen heeft het afgelopen jaar haar 50-jarig bestaan gevierd.

Ter afsluiting van het jubileumjaar wordt een Mariaconcert georganiseerd.

Het concert vindt plaats op 28 oktober 2018 om 14.30 uur in de Sint-Sebastianuskerk te Herpen.

Deelnemende koren zijn diverse koren uit de parochies Johannes de Doper en de Goede Herder

(Heesch).

Het concert begint met een Gregoriaanse Ave Maria gezongen door alle aanwezige mannelijke

koorleden.

Na deze opening komen alle koren aan de beurt om twee liederen te zingen die gekozen zijn uit het

eigen repertoire met als het thema “Maria”. Er zullen liederen gezongen worden in het Nederlands,

Engels, Russisch en Latijn, van diverse componisten en in diverse stijlen waardoor een zeer

afwisselend programma ontstaat.

Daarnaast zullen enkele bekende Marialiederen samen gezongen worden.

Na afloop hebben de koorleden en andere aanwezigen de gelegenheid om bij een kopje koffie of

thee elkaar te ontmoeten en na te praten.