Ons klupke

"Ons Klupke" uit Herpen werd in 2002 opgericht en bestaat dus al enige jaren inmiddels en is een enthousiaste vrijetijds club voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking uit de hele regio. Tot die datum was er binnen de toenmalige gemeente Ravenstein nog weinig tot niets georganiseerd voor mensen met een handicap. Het Klupke is ontstaan op initiatief van enkele ouders met ondersteuning van MEE om deze leemte op te vullen.
Ons Klupke heeft regelmatig op vrijdagavonden deze bijeenkomsten met begeleiding van talloze
vrijwilligsters, van diverse leeftijden, die zich volop inzetten om de mensen een gezellige avond te bezorgen.
Er wordt dan van alles ondernomen. Van schilderactiviteiten tot knutselen, etc. In de loop van haar bestaan heeft Ons Klupke zelfs al eens een kunsttentoonstelling gehouden in Het Slotje te Herpen waar veel belangstelling voor was.

Met veel plezier en tam tam heeft Ons Klupke in augustus 2003 haar éénjarig bestaan gevierd en in augustus 2007 al haar vijfjarig bestaan.

Als afsluiting van het seizoen hebben leden van Ons Klupke, bijgestaan door de vrijwilligsters ook nog
een grote show gegeven op het podium van het Slotje voor een volle zaal enthousiast klappende mensen